Büyük kabaca

Büyük kabaca beldemizden güzel görünümler ve Tarihçesi


 Son nüfus sayımına göre nüfusu 3,743 tür. Patpat araçlarının doğduğu yer olan kabaca oldukça gelişmitir. Meyvecilik ve tarım en çok felir getiren alandır.Sulanabilir ve oldukça verimli topraklara sahiptir. 

 

BÜYÜKKABACA BELEDİYESİ

Büyükkabaca Kasabası'nın Belediyelik olma tarihi 1953'tür.

     Her şey 1946 yılında "Hurşit GÜMÜŞ,Hasan AŞIK,ve Mustafa AYTEKİN'in(Hacı Mustafa)Hayırlar'ın odada D.P. Teşkilatını kurması ile başlar.Şaibeleri hala konuşulan 1946 seçimlerinde "Mehmet GÖKALP'in(aga Memet) muhtar seçilmesi ile sonuçlanır.

     1950 seçimlerinde D.P. listesinden Hasan Aşık muhtar adayı olmuş ve 15 oyla seçimi kaybetmiş,Eyup Şener muhtar seçilmiştir.Fakat Mehmet Erdoğan(Solak Mehmet),Ahmet Doğan,İsmail Köse,Mustafa Uz,Durmuş Diler ve Ahmet Önal'dan oluşan D.P. listesi 6 azalık kazanmış,köy katibi de Katiplerin İsmail Ünal (Kör katip)atanmıştır.Köy meçlisinin ilk toplantısında Pazar kurulması ve Belediyelik olma başvurusunun yapılması gibi iki önemli karar alınır.

      1580 sayılı Belediyeler kanun'un "Nüfusu 2000'ni geçen yerlere Belediye kurulur" ,ifadesine istinaen,2170 nüfuslu Büyükkabaca'nın Belediye olma başvurusu yapılır.Fakat köye kurulan pazarın ikinci haftasında  yaşanan talihsiz olayı (Muhtar Eyüp Şener'in ölümü) ve Senirkent ile Uluborlu arasındaki İlçelik çekişmesi yüzünden müracaat 2,5 yıl gecikmiş müracaatın işleme konulması için 1953 yılına kadar beklemek gerekmiştir.1953,te zamanın İç işleri bakanı Ethem Menderes'in onayı ile Büyükkabaca Belediyesi kurulur.

   Belediye meçlis azalıklarına Karşı mahalleden Ahmet Doğan(Kaz Amat),Durmuş Temurçin(Şoför Durmuş),Abdullah Aras(Deli kardeş),Aşağı mahalleden İsmail Köse,Ali Karacan,Ahmet Önal(Hoca Amat),Veli Selçuk(Değirmenci sarı veli),Dere mahalleden Hasan aşk,Mehmet Erdoğan(solak Mehmet),Mustafa Uz(Koca kafaların Mustafa),AliOsman Özdemir(Dönon Kör oğlan) seçilir.Muhasipliğe Haca Amat,Katibliğe Kaz Amat,Beledie başkanlığına da kura ile Hasan Aşık seçilir.Belediye binası olarak Hamzaların oda,evlerden hasır toplanarak düzenlenir ve ilk çalışmalar burada yapılır.Köyümüzün belediyelik olmasını sağlayan,cay ıslah çalışması,içme suyu şebekesi ve 17 000 dönüm arazinin belediye mülkiyetine alınması gibi önemli icraatlar yapan başta Hasan Aşık olmak üzere tüm meclis azalarına teşekkür eder,hayatta olanlara sağlık,Ölenlere Allah'tan rahmet dileriz.

 

Kaynak:Büyükkabaca Belediye bülteni gazetesi /Haziran 2002

  

Büyükkabaca Kasabası Tarihi:

        Orta Asya'da kurulan Delhi Türk imparatorluğunun vezirlerinden birisi Türk asıllı Nasrettin Kabaca olup bu devletin 1206 yılında yıkılması ile devletin bu günkü Keşmir ile Pakistan'ın bir bölümüne hakan olmuş 1228 yılında bir harp de şehit olması ile devleti tamamen dağılmış.  Kabaca'ya bağlı topluluklar aşiret halinde diğer Türkler gibi Anadolu'ya göç edip muhtelif bölgelere dağılmış bunlardan Uluborlu mıntıkasına gelen iki kardeş aşiretten küçüğü Uluborlu'ya 5 km. mesafede yurt tutup Küçükkabaca, büyüğü ise Senirkent'e bağlı Büyükkabaca adı ile yeleşmişlerdir.

Kaynak:Büyükkabaca Belediye bülteni gazetesi.Ocak 2000 say:1  

                                                                                                                      Araştırma:SalihZeki YILDIRIM
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !